İşte hayatımıza giren yeni vergiler

Ekonomik kriz yaşanan Türkiye’de merkezi yönetiminde borcu 1 trilyon 260 milyar lirayı aşarken vatandaşa yönelik vergi bombardımanı ise başladı. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu yeni vergiler yasallaştı. Konaklama vergisi, değerli konut vergisi, dijital hizmet vergisi uygulamaları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Sözcü gazetesi beş maddede vatandaşa yansıyacak yeni vergileri derledi:

1) Konaklama vergisi

Artık tatile çıkacak olan vatandaşlardan konaklama vergisi alınacak. İlk önce 31 Aralık 2020’ye kadar gece başına yüzde 1 oranında vergi alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2’ye çıkacak.Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

2) Değerli konut vergisi

Değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

3) Gelir vergisi üst dilimi artırıldı

Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

4) Vergi cezalarında yüzde 50 indirim

Vergi ziyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkân sağlanacak.

5) Dijital hizmet vergisi

Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

 

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz