Obez devlet vergi artışına sarılıyor

 

Devlet son yıllarda kendine bağlı çalışan sayısını ve masraflarını hızla artırıyor. Peki bunun bütçe ve dolayısıyla vatandaştan alınan vergilere etkisi?

Dün eski Çalışma Bakanı Ömer Dinçer üzerinden ‘Obez devlet’ eleştirisi yapan ve Dinçer’in görevden alınmasının ardından devletin obezleşmeye başladığını kaydeden Karar yazarı İbrahim Kahveci bugün de konunun vergi bacağı üzerinden devam ediyor.

Kahveci 2006 yılında 173.5 milyar olan vergi gelirinin 2.2 kat artışla 2016’da 554.1 milyara çıktığını yazıyor. Kahveci, aynı dönemde toplam enflasyonun ise 1.2 kat arttığını, bunun da vergi gelirindeki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleştiğinin göstergesi olduğunu söylüyor.

2006 yılında GSYH’nın yüzde 22,9’u kadar gelir toplayan devletin, 2015 yılında gelir toplama oranını yüzde 24,7’ye çıkardığını vurguluyor. ‘Devlet 2002’de ekonominin yüzde 31’ini işgal ediyordu. Onca özelleştirmeye rağmen devletin büyüklüğü yüzde 41’e ulaştı’ diyor.

Kahveci, AKP’nin vergi politikalarını eleştirdiği yazısında şunları söylüyor:

‘Şimdi kendimize bir soru soralım. Acaba AK Parti hükümetleri dönemlerinde kaç vergi paketi açıklandı? Daha bu yılın başında yeni vergiler devreye giriyor. Ama ben asıl şu soruyu sormak istiyorum: Bu vergi paketleri daha çok hangi gelir grubuna yönelik oldu?Mesela rant vergilendi mi? Mesela atıl servet vergilendi mi? Bugün iki ortak şirket kursa, aslında her ikisi de küçük ortak konumuna düşüyor. Çünkü her kurulan şirketin en az yüzde 35 peşin ortağı devlet.’