Türk uzmandan literatüre geçen yapay zeka teorisi

Teknoloji dünyasında yakın zamanlarda en fazla tartışılan konularından biri olan yapay zekanın, insanlar için hayati bir risk mi yoksa büyük bir fırsat mı olduğu konusunda değerlendirmeler devam ediyor.

Yapay zekayı fırsat olarak gören bir Türk uzman, bu teknolojiyi kullanarak uluslararası literatüre girecek bir teori geliştirdi.

Sanayi 4.0'a geçişte Türkiye'de yerli teknolojilerden nasıl daha fazla yararlanılabilir konusu gündemdeyken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda çalışan Tevfik Bulut, yapay zekayı geliştirdiği modelle kullandı. Bulut'un çalışmasını paylaştığı makale ses getirdi.

Makale - Karar verme süreçlerinde yeni bir çok kriterli metod (A New Multi Criteria Decision Making Method: Approach of Logarithmic Concept) - dünyanın seçkin farklı birçok teknoloji üniversitelerinden bilim insanının olduğu Uluslararası Yapay Zekâ ve Uygulamaları (IJAIA) dergisinin bilim kurulunda kabul edilerek 2018'in ilk sayısında yayınlandı.

Bulut, makalesinde çok kriterli karar verme problemlerinin çözümüne yönelik geliştirdiği Logaritmik Konsept Yaklaşımı (APLOCO) yöntemini tanıtıyor.

Türk uzman, dünyada uygulaması nadir olan yapay zekâ yöntemlerinden biri olan çok katmanlı perseptron (MLP) ve istatistiksel metodları da kullanarak analizlerde bulunuyor.

Bulut makalesinde teorisini kullanarak bir analiz de yapıyor ve Türkiye'deki 9 ilde yatırım potansiyelini karşılaştırıyor. Analize göre İstanbul, Manisa ve Kocaeli ilk 3 şehir olarak öne çıkıyor.

Bu teori, ekonomide pek çok alanda sorunların çözümünde kullanılabilecek yeni bir yaklaşım içeriyor.

Bulut'un teorisini anlattığı makale, bilim kurulunda pek çok global teknoloji şirketinin yer aldığı bilimsel bir dergide yayınlandı. İlk günden çok olumlu dönüşler olduğunu belirten Bulut, "Sayın Bakanımıza da makalemi sundum. Türkiye'den böyle bir teorinin çıkması önemli" dedi.

Google scholar başta olmak üzere bilim veritabanlarına teorinin girdiğini vurguladı. Teori, büyük verinin işlenmesinde uygulama alanı noktasında öncü olabilecek özellikler taşıyor.

https://www.dunya.com/gundem/yapay-zekaya-turk-damgasi-haberi-401309