AKP’nin yargı paketi: ‘Kesinleşen cezalara temyiz hakkı, pasaport yasağı kalkıyor’

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı, TBMM’ye getirilmesini geciktirdiği, yeni yasama yılında hemen Meclis’e getirileceğini açıkladığı Yargı Paketi’nin detayları belli oldu.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, MHP’nin görüşüne sunulan, daha sonra diğer partilerin görüşüne de sunulacağı söylenen pakette, AB’nin uzun süredir değiştirilmesini istediği Terörle Mücadele Kanunu’nun “propaganda” başlıklı 7. maddesine, “Haber ve eleştirinin suç oluşturmadığı” düzenlemesi ekleniyor. Cumhuriyet davası, Barış İçin Akademisyenler ile ilgili açılan davaların bu kapsama girebileceği belirtiliyor.

Ancak buna göre neyin haber, neyin eleştiri olduğuna mahkemeler karar verecek... 

Yine internet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında ise, içeriğe erişimi engelleme yöntemi uygulanacağı söyleniyor. Sitenin değil, ilgili içeriğin engelleneceği iddia ediliyor. Bunun mümkün olmaması hâlinde internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli getirileceğinin altı çiziliyor.

Paketle, soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınırlama getirildiği belirtiliyor. 

Soruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresinin altı ayı geçemeyeceği gelen bilgiler arasında:

“Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre en fazla 1 yıl olacak. Devlete karşı işlenen suçlarla, TMK kapsamındaki suçlarda ise tutukluluk süresi en fazla 1,5 yıl olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecek. 15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda bu süreler yarı oranında, 18 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda ise dörtte üç oranında uygulanacak.”

Yargıda iki yeni usulün de hayata geçirileceği söylenen haberde, “Seri Muhakeme Usulü’ne göre, savcı, belli suçlarda sanığa indirim teklif edebilecek. Sanık kabul ederse, dosya savcının belirlediği cezaya göre hemen karara bağlanacak. Basit Yargılama Usulü’yle de asliye ceza mahkemelerine benzer bir yetki tanınacak” deniyor. 

Paketle, İstinaf mahkemelerinde kesinleşen bazı suçlar yönünden temyiz hakkının da getirileceği kaydediliyor. 

Buna göre, TMK’daki suçlar da bu kapsamda olduğundan, HDP Eski Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere bu suçlardan ceza alanlar, Yargıtay’a başvurabilecek. İtirazları kabul edilirse, Yargıtay dosyaya bakacak. Bu aşamada cezalarının infazı da durdurulabilecek. Ancak Demirtaş hakkında son tutuklama kararına bakınca, bu paketin de keyfi bir uygulamaya dönüşebileceği yorumları yapılıyor.

Haberde aktarılana göre paketle, KHK ile ihraç edilen ya da idari yaptırımla pasaportları engellenenlerden, hakkındaki ceza infaz edilenler, beraat edenler, takipsizlik alanlar, haklarında soruşturma-dava bulunmayanlar için pasaport alma yolu açılıyor. Ancak burada da İçişleri Bakanlığı’nın yapacağı araştırma sonunda bu yönde karar çıkacak olması dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun gündeme getirdiği, baro levhasına kayıtlı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verileceği ifade ediliyor. 

Bu konudaki esas ve usulleri Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının olumlu görüşünü alarak, İçişleri Bakanlığı yönetmelikle belirleyecek.

Öte yandan pakette, cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda, uzmanlar aracılığıyla alınacağı belirtiliyor.


Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.