AYM, 14 günlük gözaltı süresini anayasaya uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, OHAL döneminde uygulanan 14 günlük gözaltı süresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. Kararda "Olağanüstü hal süresiyle sınırlı olarak gözaltı süresinin azami 14 gün olarak uygulanmasının elverişli ve gerekli bir tedbir olmadığı söylenemez" iddiasında bulunuldu. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'da yer alan, olağanüstü hal süresince belirlenen suçlarda gözaltı süresinin 14 günü geçemeyeceğine ilişkin kuralın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

Yüksek Mahkeme, kuralın Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna ulaştı ve iptal talebini reddetti.

Kararda, dava konusu kuralda, devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından olağanüstü halin devamı süresince gözaltı süresinin şüphelinin yakalama anından itibaren yedi günü geçemeyeceği, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle cumhuriyet savcısının, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılması yönünde yazılı emir verebileceğinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Karar'ın aktardığına göre, anayasada yakalanan veya tutuklanan kişilerin gözaltı sürelerinin belirlendiği, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen kararda, bu sürelerin olağanüstü hal ve savaş hallerinde uzatılabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Darbe girişiminin ardından OHAL'in ilan edilmesiyle gözaltı süresinin belirlenen suçlarda 30 gün olarak öngörüldüğü, daha sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu sürenin yedi güne indirildiği, cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de sürenin yedi gün daha uzatılmasına imkan tanındığı anımsatılan kararda, kuralın gerekçesinde soruşturmaların kapsamı, niteliği, şüpheli sayılarının çokluğu gibi nedenlerle başlangıçta 30 gün olarak belirlenen sürenin soruşturmalarda alınan mesafe ve ihtiyaç doğrultusunda yeniden belirlendiğinin bildirildiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, şu tespitlerde bulunuldu:

"Darbe teşebbüsünün boyutu, teşebbüsün faili olduğu belirtilen FETÖ'nün yapısı, darbe teşebbüsü sonrasında uygulanan tedbirler kapsamında yapılan soruşturmalar ve açılan davaların sayısı ile özellikle soruşturma işlemlerini yürütmek ve denetlemekle görevli olan çok sayıda emniyet ve yargı mensubunun meslekten ihraç edildiği gözetildiğinde, soruşturma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla olağanüstü hal süresiyle sınırlı olarak gözaltı süresinin azami 14 gün olarak uygulanmasının elverişli ve gerekli bir tedbir olmadığı söylenemez."

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz