AYM'den kötü haber: Tüketici, elektrikte kayıp-kaçak bedelini ödeyecek

Elektrik faturalarında tüketicilerden kayıp-kaçak bedeli de tahsil ediliyor. Kayıp kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere verilen enerji miktarı arasındaki fark olarak tanımlanıyor. Bu bedel, tüketicilerin faturalarına yansıtılıyor.

Bu konuda açılmış pek çok dava bulunuyor. Haksız faturalandırma olarak da değerlendirilmiş ve bu konuda yargı pek çok karara imza atmıştı. Yargı kararıyla elektrik faturasında kayıp-kaçak bedelini iade alanlar bile oldu. Yargıtay, ilgili kararında "elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerini kurallara uyan abonelerden tahsili hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır" diyerek tüketiciyi haklı bulmuştu.

Yargıtay kararı emsal teşkil ediyor. Verilen bu kararın ardından pek çok tüketici elektrik kurumunu dava etmesi halinde o güne kadar ödediği tüm kayıp-kaçak bedellerini geri alabilecekti. Ancak konu üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne de taşındı.

Ve kötü haber, Anayasa Mahkemesi, kayıp kaçak bedellerinin maliyet kalemi olarak kabul etti ve tüketiciden tahsil edilebileceğini belirten karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

Elektrik enerjisinin kaliteli, sürekli, kesintisiz bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulabilmesi için elektriğin üretiminden tüketicilere sunulması aşamasına kadar oluşan maliyetlerin karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda kayıp-kaçak bedeli ile diğer bedellerin tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edilerek tüketicilerden tahsil edilmesinde kamu yararı bulunmaktadır.

Dolayısıyla kanun koyucu tarafından mevcut kanun hükmünün farklı yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla yapılan düzenlemenin söz konusu ihtilaf nedeniyle açılmış ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmamış dava ve başvurular hakkında da uygulanmasını öngören ve hak arama özgürlüğüne bir sınırlama getirmeyen kuralın Anayasa'ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin imza attığı bu karar sonrası artık tüketiciler, elektrik faturasında kayıp kaçak bedelini ödemeye devam edecek. AYM'nin bu kararı kayıp kaçak bedelinin geriye dönük olarak on yıl süreyle hesaplanarak iadesine ilişkin açılan davaların da düşeceği anlamına geliyor. Yani daha önce yargı kararıyla parasını geri alanlar, aldığı parayı elektrik kurumuna iade etmek zorunda.

http://www.haberturk.com/kayip-kacak-bedelinde-mahkeme-son-noktayi-koydu-1839243-ekonomi