Ara 09 2017

Yargıtay, üçüncü kişiye yapılan kira ödemesini geçersiz saydı

Yargıtay'ın kararına üçüncü kişilerin hesabına yatırılan kira ödemeleri geçersiz sayılıyor. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar emsal niteliği taşıyor.

Kira kontratı üzerinde yer alan, yani kiraladığınız kişi dışında yapacağınız ödemeler geçersiz sayılıyor. Yargı, artık sadece kiralayan kişiye yapılan kira ödemelerini geçerli kabul edecek. Annesi, babası, kardeşi gibi birinci derecede yakınlarının hesabına dahi yatırılsa bu ödeme geçersiz kabul edilecek.

Bu karara sebep olan olay Adana'da yaşandı. Adana'da mülk sahibinden ev kiralayan aile, 16 ay boyunca düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin annesinin hesabına yatırdı. Ancak mülk sahibi, kiranın kendisine aylardır ulaşmadığını gerekçe göstererek Haziran 2015'te kiracıya karşı icra takibi başlattı.

Evi kiralayan aile düzenli olarak ödeme yapmasına rağmen icra takibiyle karşılaşmanın şokunu yaşarken, icra takibine de itiraz etti.

Ancak ev sahibi de Adana 3. icra Hukuk Mahkemesi’nde ’itirazın kaldırılması ve tahliye’ davası açtı. Ev sahibi, icra takibiyle aylık 540 liradan 2014 yılı Şubat ayından, 2015 yılı Nisan ayına kadarki kira bedelleri karşılığı olan 8 bin 115,00 lira kira alacağını işlemiş faiziyle beraber tahsil edilmesini istedi.

İcra şoku yaşayan kiraca da itiraz dilekçesinde, herhangi bir borcu bulunmadığını söyledi, borcun tamamına, faize ve masraflarına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde de kira borcunu düzenli olarak ev sahibinin annesinin banka hesabına yatırdığını belirterek davanın reddedilmesini istedi.

Ancak mahkeme, ev sahibinin annesine yapılan ödeme mahsup edildikten sonra kiracının ev sahibine bin 151 lira ve 20 lira faiz ödemesine karar verdi. Kiracı karara yine itiraz etti.

Bu sefer davayı Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de ev sahibini haklı buldu. Daire, kiracının kira parasını, kiraya verene değil de annesine veya üçüncü kişiye ödemesi halinde bu ödemenin kiracıyı borçtan kurtaramayacağı yönünde emsal bir karar verdi.

Kiracının, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıllık kira bedelini davacının annesi hesabına yatırdığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

Bu şekilde 2 yıllık kira borcunu ödediğini savunmuş ve ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Davacının annesinin hesabına ’oğluna ait 2 senelik konut kira bedeli’ açıklaması ile 7 bin TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kira bedeli aksi kararlaştırılmadıkça kiraya verene ödenmesi gereken borçlardan olup üçüncü kişiye yapılan ödeme kiracıyı borcundan kurtarmaz. Bu sebeple davacı alacaklı tarafından kira ödemesi olarak kabul edilmeyen üçüncü kişi adına yapılan ödemeler davalı kiracıyı borçtan kurtarmaz.

Bu sebeple mahkemece bu husus dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davacı tarafça kabul edilmeyen anılan ödemenin takip konusu kira alacağına dair olduğu kabul edilerek yazılı şekilde davanın kısmen kabulüyle davalının itirazının kısmen kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.