'FETÖ' davalarının bitişi için tarih verdi

 

Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler'in (KHK) 'terör eylemlerini bastıran sivillere yargı muafiyeti' getirdiği yönündeki tartışmalar nedeniyle KHK'ların düzenlediği diğer konular karanlıkta kaldı. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya göre, KHK halihazırda devam eden 'FETÖ' yargılamalarının bundan sonraki sürecine dair önemli düzenlemeler getiriyor. Bunlardan biri de mahkemelerin davaları altı ay içinde sonuçlandırmasının hukuki zemininin hazırlanmış olması ve bu konuda gerekli Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) gerekli düzenlemelerin hazırlanmış olması. 

Sarıkaya bu düzenlemeye dair şunları yazıyor:

"KHK ile Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel kurullarının yerine geçecek daimi iki dairenin oluşturulmasına ilişkin düzenleme getirildi. Yargı içinden gelen eleştiriler de dikkate alınarak yeni oluşan bu iki daireye, FETÖ davalarının yükünü azaltma hedefiyle 31 Aralık 2022’ye kadar süre tanındı. 

Böylece yeni 100 üye ile mevcutlar arasından iki daireye 21’er üye atanacak.

Ancak hükümet KHK (Geçici 17) ile yeni 100 üyelik için “Yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde seçim yapılır” diyerek hazirana kadar süre tanıdı.

Konuyla ilgili kişinin aktardığına göre, 100 üyenin 70’i atanacak, geri kalan 30 üyelik için hazirana kadar beklenecek.

Bu beklemenin gerekçesi, FETÖ davalarına bakan mahkemelerin başkan ve üyelerinin talep etmeleri halinde Yargıtay üyeliğine seçilebilmelerine olanak sağlamak."

Sarıkaya, davaların erkenden sonuçlandırılması için KHK'nın yeni düzenlemeler getirdiğini aktarıyor. KHK'da yapılan bir düzenleme ile  “dava dosyasının gerekçeyi içermemesi” veya “savunma hakkının kısıtlandırılmış olması” gerekçeleriyle hukuka aykırılık bakımından yapılan itirazların önü tıkandı.

Böylece de birinci derece mahkemeler ile istinaf mahkemeleri arasındaki karar farklılıklarından kaynaklanan süreç de sona erecek. İstinaf mahkemeleri kararları doğrudan kendisi verebilecek.

Bu da davaların Haziran başına kadar tamamlanmasının önünü açacak.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz