Yargıtay kararını verdi: İş yerinde dedikodu yapan yandı!

Yargıtay, bir iş yerinde dedikodu yaparak, çalışanların mahrem bilgilerini paylaşan müdürün işten çıkarılmasını haklı buldu.

Posta Gazetesi'nini haberine göre, söz konusu karar tüm çalışanları bağlıyor ve dedikoduyu işten çıkarılma gerekçesi haline getirmiş oluyor.

Mahkeme kararı, bir şirkette çalışan bölge müdürünün, çalışanların eşleri ile WhatsApp grubu aracılığıyla mahrem bilgileri paylaşmasının ve diğer çalışanlar hakkında dedikodu yapmasının ardından geldi.

Yargıtay'ın kararı, işyeri ortamında dedikodu ile huzurun bozulmasını sözleşmenin tek taraflı feshi için haklı bir gerekçe olarak nitelendirdi. 

Tüm çalışanları bağlayan karara giden süreç ise şöyle gelişti:

Bir şirkette bölge müdürü olarak çalışan kişi, işyerinde yaşananları, çalışanların eşlerine ileterek dedikodu yapmaya başladı ve bu nedenle de işyerinde huzursuzluklar baş gösterdi.

Müdür bahse konu davranışlar için de şirketin imkanlarından faydalandı ve çalışanların eşlerine şirket telefonundan kısa mesajlar gönderdi. 

Konuyla ilgili şirkette huzursuzluk artınca da, şirket müdürün görevine son verdi. 

Müdür, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı ve işe iade davası açtı. Feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istedi. İşveren şirket ise savunmasında, davacının iş yerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığı, hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini iddia ederek, feshin geçerli olduğunu öne sürdü.

İş mahkemesi ise, dedikodu ve yol açtığı sorunları görmezden gelerek, 'ispatlanamazlık' gerekçesiyle müdürü görevine iade etti. Şirket ise kararı temyize götürdü. Yargıtay, İş Mahkemesi'nin hükmünü bozdu ve davacının davranışının sebep olduğu olayların işyerinde huzursuzluğa yol açtığına ve işleyişi bozduğuna işaret ederek feshin geçerli olduğuna yer verdi.

İş Kanunu’nun 25. maddesi düzeni bozacak, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenle fesih edilmesine imkan veriyor. Bu maddede açıkça belirtilmese de ‘dedikodu’ gibi işyerinde çalışma düzenini bozacak davranışlar olaya göre, tazminatsız işten atılma nedeni yani haklı fesih sebebi olarak kabul ediliyor.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz