İstanbul'un yoksul çocukları: Beslenemiyorlar, ısınamıyorlar, kitap okuyamıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan 'çocuk yoksulluğu araştırması'na göre, İstanbul'da çocukların yüzde 44,7'si yeterli beslenmiyro.

İBB'nin İstanbul İstatistik Ofisi'nin yaptığı araştırmada çocukların yüzde 44,4'ünün ısınma sorunu olduğu da kayda geçti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre araştırma, 16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında 74 mahallede 1002 haneyle yüz yüze görüşülerek anket çalışması olarak yapıldı.

Araştırmada; hane halkı gelir düzeyi 3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan aileler tercih edildi. Kriterlere uyan 815 hanenin yanıtları üzerinden analiz yapıldı. Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü ise 3,4’tü.

Habere göre araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar şöyle:

* Hanelerin yüzde 42,3’ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok.

* Hanelerin yüzde 27,5’inde çocuk odası yok. Bu hanelerin yüzde 70’inde 15 yaş altında iki ve üzeri çocuk yaşıyor.

* Yüzde 44,4’ünde ısınma sorunu var. Isıtma sistemi olarak hanelerin yüzde 16,6’sında soba, yüzde 36,2’sinde doğalgaz sobası kullanılıyor.

* Yüzde 44,7’si ise yeterli beslenme olanaklarına sahip değil.

* Hanelerin yüzde 46,5’inde ebeveynler, maddi yetersizlik nedeniyle çocuklarına kitap alamıyor. Aileler, son bir yılda ders kitabı ile öğretmenin istediği hikaye ve yardımcı kaynak dışında çocuklarına kitap alamamış.

* Hanelerin yüzde 89,2’sinde çocuklar okul dışında, yabancı dil kursu, spor ya da sanat gibi herhangi bir eğitim almıyor. Çocuklarına okul dışında da bir eğitim imkanı sunan hane halkının yüzde 67,2’si bu olanak için ücret ödemiyor.

* Hanelerin yüzde 3,7’sinde 15 yaş altındaki çocuklar, okul saatleri dışında ücret getiren bir işte çalışıyor.

* Beş yaş altındaki çocukların yüzde 94,5’ine annesi bakıyor. Çocukların sadece yüzde 1,8’i anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine gidiyor. Yüzde 3,5’ine anneanne veya babaanne bakıyor.

* Beş yaş altında çocuğu olan annelerin yüzde 82’si devlet ya da belediye tarafından ücretsiz kreş imkanı sunulması halinde çocuğunu kreşe gönderebileceğini söylüyor. Annelerin yüzde 58,3’ü bakması gereken küçük çocuğu olduğu için çalışamazken, yüzde 85’i çocuğu kreşe gittiğinde çalışabileceğini belirtiyor.

* Hane halkının yüzde 69,2’si çocukları için çevrelerinde güvenli bir oyun alanı bulunmadığını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre hane halkının yüzde 88,3’ü eşlerden ve çocuklardan oluşan çekirdek aile. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı oranı yüzde 7,2. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oranı ise yüzde 4,5.

Annelerin yüzde 82,4’ü ortaokul ve altı, babaların ise yüzde 93,2’si lise ve altı mezuniyet derecesine sahip. Annelerin yüzde 10,2’si bir okul bitirmemiş, yüzde 50,5’i ilkokul mezunu, yüzde 4,5’i üniversite mezunu. Babaların yüzde 3’ü bir okul bitirmemiş, yüzde 6,8’i üniversite mezunu.