Avrupa Konseyi yolsuzluk raporunu açıkladı: Türkiye tavsiyelere uymadı

Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye'yi yakından ilgilendiren raporunu açıkladı. Yolsuzlukla mücadele organı olan GRECO raporunda milletvekilleri, hâkimler ve savcılara yönelik yolsuzluğu önleme konusunda Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini en az yerine getiren ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Raporda Türkiye'nin, yolsuzluğun önlenmesine ilişkin GRECO tavsiyelerini Portekiz ile birlikte en az uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi. 

GRECO Başkanı Marin Mrcelo raporla ilgili, "Hiçbir ülke yolsuzluktan muaf değildir. Yolsuzluk endeksinde notu düşük olan tüm ülkeler bu konuda daha somut adımlar atması için uyarılıyor" dedi.

GRECO,  Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren iki rapor yayınlamıştı. Raporlarda bazı istisnalar dışında pek çok alanda yolsuzlukların önlenmesinde mesafe alınamadığı belirtilmişti. İkinci raporda ise Türkiye'de siyasi faaliyetlerin finansmanındaki şeffaflık konusunda yasal düzenlemelerle ilerleme sağlanması amaçlanmasına rağmen, mevcut durumun hayal kırıklığı yarattığı belirtilmişti. 

1999 yılında kurulan “Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu” Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde kuruldu. Türkiye, GRECO'ya 2004 yılında dahil oldu. GRECO üye ülkelere yönelik düzenli olarak rapor ve tavsiye kararları hazırlıyor.

 

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz