En iyi yönetilen 6 ülke

Bir ülkeyi yaşanılır kılan en önemli özelliklerin başında hükümete güven, ilerici sosyal politikalar, güçlü ekonomi, eğitim kalitesi, refah seviyesi ve etkili adalet sistemi geliyor.

Dünya Adalet Projesi'nin Hukukun Egemenliği Endeksi, Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi ile Sosyal Gelişme Endeksi mevcut verileri kullanarak ülkeleri farklı kategorilerdeki performansına göre sıralıyor. Ülkelerin hükümet politikalarını inceleyip etkinliğini ölçen Dünya Adalet Projesi kapsamında en iyi yönetilen altı ülke sıralandı.

Danimarka
Danimarka

Listenin ilk sırasında ise Danimarka geliyor. Kuzey ülkeleri refah seviyesi, pasaport değeri gibi pek çok endekste ilk sıralarda yer alıyor. Başı çeken ülkeler arasında Danimarka geliyor.

Danimarka, 2017'de Sosyal Gelişme Endeksi'nin 'Temel İnsan İhtiyaçları' kategorisinde de mükemmele yakın bir konumdaydı. Kategori, yurttaşların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasından, temel bilgi ve iletişim alanına kadar birçok konuyu kapsıyor. 

Danimarka'da yaşayan herkes bu haklardan yararlanabiliyor. Yabancı öğrenciler parasal yardım ve bedava dil kursu alıyor.

Sosyal sistem bürokrasiden ziyade güvene dayalı. Hasta olduğunuzda doktor raporuna ihtiyacınız yok. İş yerini aramanız yeterli.

Hayat diğer Avrupa ülkelerine göre Danimarka'da oldukça pahalı. Vergiler de AB içinde en yükseği.

Danimarkalıların en sevdiği ise bir araya gelip sohbet etmek, mum ışığı altında arkadaşlarıyla oturup yemek yemek...

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda

Endeks sıralamalarında Avustralya ve Yeni Zelanda başa baş. Ancak siyasi istikrar, temel hakların gelişkinliği ve şiddet ve terör olaylarının azlığı bakımından Yeni Zelanda daha önde.

Yeni Zelanda 1893'te kadınlara oy hakkı veren ilk ülke. Ayrıca yalnız anneleri, çocukları, öğrenci ve yaşlılara yönelik pek çok hizmet veriliyor ülkede.

Kanada
Kanada

ABD ve Kanada da bütün endekslerde üst sıralarda yer alıyor. Kanada siyasi istikrar ve şiddet-terör eylemlerinin azlığı bakımından ABD'nin üzerinde.

japonya
Japonya

Japonya, Dünya Bankası'nın hükümet etkinliği, hukukun egemenliği ve siyasi istikrar göstergeleri bakımından Asya'da en yüksek puan alan ülkesi.

Temel bilgilere, su ve temizliğe, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim açısından da Sosyal Gelişme endeksinde Asya'da en üst sırada. Japonlar sosyal ve kamusal hizmetlere büyük değer veriyor.  En iyi kanser doktorları Japonya'da. Eğitim alanında da oldukça ileride ülke.

Botsvana
Botsvana

Botsvana Afrika'nın en güçlü hükümet sistemine sahip ülkesi. Rüşvetle mücadelede de üst sırada. 1990'larda rüşvet ve yolsuzluk olaylarıyla sarsılan ülkede 1994'te kurulan komisyon, rüşvetle suçlanan resmi görevlileri soruşturup cezalandırmaya devam ediyor. 

Elmas madeni işletmesinden sağlanan gelir, ülkede hakkaniyetli bir şekilde dağıtılıyor. Botsvanalılar savaş yerine sorunlarını tartışarak çözmeye inanıyor.

Bireysel özgürlüklere, basın özgürlüğü ve mülkiyet haklarına büyük önem veriliyor ülkede. Irk, dil, cinsiyet ayrımlarına gitmeyen, adaletsizliğe karşı mücadele eden bir toplum.

Botsvana hükümeti çevre koruma bakımından da önemli adımlar attı. Turizmden sağlanan gelirin çoğu milli parklara ve yabanıl hayatın korunmasına ayrılıyor.

Şili
Şili

Şeffaflık, rüşvetle mücadele ve temel bilgilere ve sağlık hizmetlerine erişim bakımından üst sıralarda yer alan Şili ayrıca Latin Amerika'nın en istikrarlı ve yolsuzluk karşıtı hükümetlerinden biri olarak görülüyor.

Yabancıların mülk edinme işlemleri birkaç haftada sonuçlanıyor. Bürokrasi olmakla birlikte işlemleri sürdürmek sorun olmuyor. Göçmenlik başvuru süreci biraz uzun olsa da oturum sorunu hallolduktan sonra yaşamı sürdürmek zor değil.

Sağlık sigortası etkili ve çok masraflı değil. Şili'nin en güçlü olduğu alanlardan biri de yol, su, elektrik gibi kaliteli altyapı hizmetleri.

Yabancılara karşı açık ve dostane bir tutum söz konusu olsa da katı sosyal sınıf sistemi ülkenin üst sosyal çevrelerine girmeyi zorlaştırabiliyor.

http://www.bbc.com/turkce/vert-tra-42610323