Tartışılan YSK yasası Meclis'ten geçti

 

ANKARA- Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun yapısını ve görevlerini düzenleyen yasa teklifi Meclis'te kabul edildi.

Muhalefetin daha önce ‘’erken seçim için taşları döşemek’’ üzere kullanılabileceği eleştirisini getirdiği yasa, genel kurulda Perşembe günü yapılan bir oylama ile kabul edildi.

Yeni YSK yasasına göre, seçimlerin yargı, yönetim ve denetiminde kilit görev oynayan bu kurul hiç bir yerden emir almayacak.

Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşacak olan kurul üyelerinin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurulları tarafından kendi üyeleri arasında gizli oy ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Altı yıllık bir görev süresi olacak üyeler, süreleri bittikten sonra yeniden seçilebilecek.

Gizli oy ve üye tamsayısının salt çoğunluğu kriterleri başkan ve başkan vekili seçiminde de etkili olacak.

Görev süresi sona eren kurul üyelerinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için her üç yılda bir, yılın ilk ayının ikinci yarısında seçim gerçekleştirilecek.

Başkan ya da başkan vekilinin kurul üyeliğinden ayrılmadan görevlerini bırakmaları durumunda, bu görevler için tüm üyelerin katıldığı bir seçim yapılacak.

Kurulun prensip kararları 15 gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacak; seçime ilişkin diğer kararlar ise Kurulun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.