Aleksis Tsipras Patrik Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile Atina’da bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak FYRO Makedonya’nın isim anlaşmazlığı konusuyla ilgili gelişmeler ele alındı.

Aleksis Tsipras Makedonya Kilisesi ile sorunların olumlu şekilde çözülmesi için sarf ettiği çabalardan dolayı Patrik Bartholomeos’a teşekkür etti. İsim anlaşmazlığı konusundaki müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasının bölgede istikrar ve işbirliği ortamına yol açabileceğini kaydetti. Tsipras, “Ekümenik Patriğin Ortodoksluk düzeyindeki etkisinin bu yönde olumlu katkı sağladığını” belirtti.

Tsipras şunları söyledi:

 

“İki komşu arasında uzun yıllardır var olan ve iki ülkenin işbirliğine gitmesine mani olan sorunları bizim de çözmeye çalıştığımızı gördüğünüze inanıyorum. Sorunların çözülme imkânı Balkanlar’da ihtiyaç duyduğumuz istikrar ve kalkınma ortamını sağlayabileceğine ve ekseri çoğunluğu Ortodoks Hristiyanlık inancına bağlı iki komşu halk arasında iyi işbirliğine gidilebileceğine inanıyorum. Bu da göz ardı etmememiz gereken önemli bir unsur."

 

Patrik Bartholomeos ise “Fener Patrikhanesi’nin Ortodoksluğun birliğini ve işbirliklerini muhafaza etmek amacıyla ortadaki anlaşmazlıkları ve hizipleşmeleri kaldırmak yükümlülüğü çerçevesinde hareket ettiğini” ifade etti ve “Değindiğiniz diğer Üsküp Kilisesi meseleleri de Ekümenik Patrikhane’nin normal sorumlulukları çerçevesindedir. Yıllardır olduğu gibi yine Ortodoksluğun birliği ve işbirlikleri için çalışıyoruz” diye konuştu.