'Belge kaçırdığı' iddia edilen eski vekilden açıklama

 

Hakkında "gizli belgeleri yurtdışına kaçırma" suçlaması bulunan CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir, Reza Zarrab davasında tanık olduğu ve gizli belgeleri New York Bölge Mahkemesi'ne ulaştırdığı ile ilgili iddiaları yalanladı.

Erdemir, bulunduğu ABD'den gazete ve ajanslara bir e-mail göndererek, tanık listesinde adı bulunduğu yönündeki iddia için, "Bunlar asılsız, gerçek dışıdır. Mehmet Hakan Atilla davasında 27 Kasım 2017 tarihinde savcılık bürosu tarafından New York Bölge Mahkemesi'ne bildirilen, davaya konu olması ya da tanıklık etmesi muhtemel isimlerin de yer aldığı 359 no'lu ve 17 sayfalık dokümanda ismim yer almamaktadır. İddia bütünüyle dayanaksızdır, gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

2014 yılında yurt dışına kaçırdığı iddia edilen rapor ile ilgili de Erdemir, "Yakalama emri talebinde, '28.01.2014 tarihli sözde/sahte rapor' olarak ifade edilen rapor ve içeriğiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Yakalama emri talebindeki iddiaya kadar varlığından habersiz olduğum bu raporu bugüne kadar hiç görmedim, bu raporu ya da herhangi başka bir rapor, ya da belgeyi New York Bölge Mahkemesi ya da herhangi başka bir mahkemeye ulaştırmadım. Bu iddia da bütünüyle asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Hakkında yakalama çıkarılan bir başka isim Osman Zeki Cantez ile ilgili olarak da Erdemir tanışıklığı olmadığını ve hiçbir vesileyle aynı ortamda bulunmadığını belirtti. 

Erdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

Hiç tanımadığım, bir araya gelmediğim ve iletişim kurmadığım bir kişiyle ortak herhangi bir faaliyet yürütmüş olmam olanaksızdır, tümüyle mantık dışıdır. Halihazırda hakkımda görülmekte olan hiçbir dava ya da verilmiş olan hiçbir mahkumiyet kararı yoktur. 'Firari olduğum' ve 'kaçmakta olduğum' için çağrı yapılamadığı ve bana ulaşılamadığı iddiası bütünüyle asılsızdır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında halihazırda ikamet etmekte olduğum ABD'deki 'Yerleşim Yeri Adresi' mevcuttur. Bana herhangi bir resmi tebligatın yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Aynı zamanda Washington Büyükelçiliğimiz yetkilileri ABD'de çeşitli etkinliklerde yaptığım konuşmalarda düzenli olarak mevcut bulunmakta, gerektiğinde bana posta, e-posta ve telefonyoluyla ulaşmaktadırlar. Bu çerçevede, Yakalama Emri Talebindeki iddiaların bütünüyle hayal mahsulü olduğu, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmadığı, vahim maddi hatalar içerdiği ve Mehmet Hakan Atilla davası sürecinde bugüne kadar ortaya çıkan ve bundan sonra çıkacak tüm bilgi ve belgeler ışığında yalanlandığı ve yalanlanacağı açıktır."

Erdemir, aleyhine yürütülen kampanyanın CHP'ye yönelik iftira ve karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu.