'Zarrab'ın yalısı' davasında yeni rapor

ABD'de yargılanan daha sonra sanık sandalyesinden tanık sandalyesine geçen ve Türkiye, Halkbank aleyhine ifadeler veren İran asıllı iş insanı Reza Zarrab'ın Üsküdar Kandilli'deki villası ile ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Zarrab ve mimar Firuz Akın Han hakkında, kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazda yasalara aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla, 'imar kirliliğine neden olmak' ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan dava açılmıştı.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna göre, binaya SİT şartlarına aykırı inşai ve fiziki müdahalede bulunuldu. Projeye aykırı müdahale ile mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşma oluştu.

Yine rapor, binanın bu haliyle görüntü kirliliği yarattığını ve inşaat ruhsatına aykırı yapılan işlemlerin taşıyıcı sistem üzerinde de olumsuz etki yarattığını belirtti. 

Dava İstanbul Anadolu 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. 

Rapora göre, köşkün birinci katındaki tavan 3.55 metreden 5.69 metreye yükseltildi.

Ayrıca ikinci bodrum katın kısmen büyütülerek birinci bodrum katı ile birleştirildi.

Zemin kat seviyesindeki arka cephe de1.5m x 5.90m oranında genişletildi.

Bodrum kat seviyesinde ön cephede 5m x 17.20m ebatlarında genişletme de yapıldı.

Yine ön ve arka cephe zemin katlarında ve ikinci katta genişletmeler yapıldı.

Davaya konu yapının eski eser niteliğindeki tescil bilgilerinin sanığa tebliğ edildiğine yönelik bilgi bulunmadığı kaydedilen raporda, "2863 sayılı yasa hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıkları koruma alanında olan taşınmaza; sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yerinde yapılan incelemede suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun (betonarme) yapılaşmaya ve bu itibarla aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden olduğu kanaati hasıl olmuştur" denildi.

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz